Skip to main content

WC handikapp golf

 

Om boken

Golf på hög nivå för handikappade. Enarmade, enbenta med dålig syn eller som Ally Berry, utan händer men med 2 i golfhandicap. Man kan lära mycket om inställningen till livet av dessa fantastiska människor. 

 

Om Photohome+

En mycket bra produkt att med fria ramar kunna göra sina egna böcker. En ledning och kontakt som dessutom är personlig och hjälpsam.

 

Om Photohome-

Programmet och interfacet mot internet kan bli och kommer att såvitt jag förstår bli ännu bättre, missförstå mig inte, det är bra.