Skip to main content

Parvis - det finns något som förenar bilderna på varje uppslag

Boken heter "PARVIS" för det finns något som förenar bilderna på varje uppslag. Det kan vara foton tagna på samma plats olika årstider, händelseförlopp som hör ihop eller motiv som passar ihop. Det är en liten utmaning att finna bilder som förstärker varandra, eller harmonierar med varandra i form och färg. Boken har jag gjort för att minnas de tillfällen då bilderna kom till, för utöver bildskapandet är ju alltid fler sinnen inblandade.

Resultatet och färgåtergivningen blev mycket bra. Hela boken känns gedigen och exklusiv. 

Merike Vink