Skip to main content

De foro till Hawaii

En reseberättelse från en resa till Miami, Key West, Hawaii och San Francisco. 

Bra att man kan göra sidorna i olika program, och att böckerna finns kvar på hemsidan.  

Jan Frimansson