Skip to main content

Summering av över 50 år som amatörfotograf

Jag har varit foto intresserad i väldigt många år, första kameran köpte jag 1956 när jag var elva år gammal, och har nu fotograferat mer eller mindre i över femtio år som amatörfotograf. Så nu tyckte jag det var dags att göra en liten summering av vad mina bilder används till, jag har deltagit en hel del i internationella och nationella fototävlingar och visat mina bilder i olika andra sammanhang, så boken blir i första hand ett minne för mig själv, är tanken. Så titeln för boken blev "Summering" då jag inte kunde komma på något roligt namn.

Jag är mycket nöjd med detta lättanvända program, som också är roligt att jobba med, då det finns rikligt med alternativ för att skapa sin egen layout. Dessutom funkar det på Mac dator, vilket inte alltid är så självklart.

Tips: Att läsa igenom manualen om hur programmet används på bästa sätt, är en fördel.

Allan Wallberg