Skip to main content

En dag i Betlehem

Berlinmurens fall blev också kommunismens fall. Ett nytt Europa började byggas. Med detta som bakgrund är det obegripligt hur Israel kan bygga en 720 km lång och 8 meter hög mur på mark som tillhör Palestina. Ännu mer obegripligt är hur världen stillatigande låter byggnationen fortskrida. Med boken ”En dag i Betlehem - Endast fria män kan förhandla” vill jag visa mina upplevelser under ett dygn i Betlehem. Om jag är objektiv i min berättelse överlåter jag till andra att bedöma. 

Lars-Åke Lundin