Skip to main content

12 år som stavhoppare. Människor jag träffade, platser jag såg.

En bok om min tid som stavhoppare. Genom den här boken vill jag få det lättare att minnas människor jag träffade, platser jag såg och upplevelser jag var med om. Boken sträcker sig över 12 år och över alla världsdelar. 

Hanna-Mia Persson