Skip to main content

Vi började göra årsböcker 2007

Vi började att trycka upp en årsbok fr o m 2007. Tanken med den är att försöka att så brett som möjligt, kunna presentera en inblick i vad medlemmarna i klubben har för olika intresseomräden inom sin fotografering. Vi har funnit att det är av väldigt stort intresse att ta del av de olika årsböckernas presentationer, inte minst för nytillkomna medlemmar.

Rolf Johansson
Varbergs Fotoklubb