Skip to main content

Fotogömslet

Att fotografera natur är ganska vanligt men alla vet inte riktigt hur man skall komma riktigt nära. Att visa på ett hjälpmedel som t.ex. ett gömsle, vilket vem som helst kan nyttja när idén väl finns där, kan innebära ett stort kliv framåt både vad gäller bilder som intressantare naturupplevelser.

Boken speglar mina erfarenheter av olika fotograferingsgömslen och exempel på bilder tagna från dessa.

Anders Forsberg