Skip to main content

Tryckvariationer kan förekomma

Vi producerar dina fotoprodukter på en noga underhållen och modern maskinpark av bästa märke. Så långt det går producerar vi alltid samma typ av produkt på samma maskinindivid oavsett när du beställer. Allt för att kunna leverera ett konsekvent, förutsägbart och högkvalitativt slutresultat med minimala variationer.

Även om vi gör vårt bästa för att undvika variationer och överraskningar så kan pga. tekniska toleranser och naturliga service-cykler följande variationer inte helt uteslutas.

  • Svaga färgskiftningar, som syns främst i svartvita bilder eller jämna bakgrundsfärger. 
  • Små skillnader i kontrast eller färgmättnad när samma fil produceras vid olika tillfällen
  • Små tryckfel som inte upptäcks vid normal produktionsgranskning. 

Vi eftersträvar att leverera "obläddrade produkter", därför hittas inte alltid allt. Fel är sällsynta och, om de når dig, oftast små. De utgör inte automatiskt grund för reklamation, utan måste bedömas från fall till fall. Skulle du uppleva ett fel du vill få bedömt så ber vi dig fotografera det och skicka oss bilden tillsammans med en beskrivning på problemet till support@photohome.se, så granskar vi det och återkopplar med förslag på lösning.