Skip to main content

Vi trixar inte med dina bilder

Vi trycker dina bilder utan att justera, skärpa eller autokorrigera dem på något sätt. För att leverera ett konsekvent, förutsägbart och högkvalitativt slutresultat med minimala variationer producerar vi dina fotoprodukter i en ICC kalibrerad produktionsprocess. Bilder med inbäddade färgprofiler konverteras enligt profilen på bästa sätt. Bilder utan inbäddad profil konverteras enligt profilen för sRGB som är den helt dominerande färgrymden i digitala kameror när bilderna sparas som JPG. 

Du som behärskar färgstyrning och arbetar på en kalibrerad skärm kan därmed styra och förutspå vårt tryckresultat genom att softproofa bilderna med vår ICC profil. 

Följ våra råd nedan och utifrån vilken typ av produkt du avser att beställa

Digitaltryckta produkter - främst fotoböcker och kalendrar

Färgrymden för tryckta produkter (såväl digitaltryck som traditionell offset) är lite mer begränsad än för framkallade bilder, och hyggligt lik sRGB. Det finns visserligen färger utanför sRGB men inom adobe RGB som vi kan trycka, men i de flesta fall har det begränsad betydelse om du jobbar i sRGB eller Adobe RGB. Vilken färgrymd du väljer att jobba i spelar ingen roll för vår del så länge du sparar dina bilder som JPEG med högsta kvalitet, i RGB, och ser till att bädda in färgprofilen. Vi sköter sen konverteringen till CMYK utifrån din inbäddade profil och vår egen tryckprofil.

VIll du softproofa, dvs simulera vårt tryckresultat, så kan du ladda hem vår ICC profil här, eller använda Fogra 39 som ofta redan finns förinstallerad i Photoshop etc.

Photohomes ICC profil för digitaltryck (Fogra 39)

Framkallade produkter - kopior och förstoringar på fotopapper

Vid framkallning (silverprocess) är färgrymden större än vid tryck. Det kan bidra till att du får ett lite bättre resultat i vissa färger om du jobbar i Adobe RGB jämfört med sRGB. Annars gäller samma råd som för trycksaker, dvs spara dina bilder i JPG med inbäddad färgprofil.