Skip to main content

6-färgstryck för finsmakare

Våra böcker och kalendrar trycks som standard med fyra färger, vilket för de långt flesta ger ett alldeles utmärkt bra resultat. Önskar du så kan du välja till 6-färgstryck i kundvagnen. Kostar 150 kr extra oavsett produkt. Väljer du vårt pappersalternativ fotolyx, så ingår 6-färgstryck i det valet.

6-färgstryck ger ett tätare tryck och en lite fylligare upplevelse, vilket gör det omöjligt att ana tryckrastret med blotta ögat. Toningar, typ himlar och hudtoner, blir mjukare och vissa extrema färger i färgrymdens ytterkanter kan i undantagsfall bli mer korrekt återgivna. Skillnaderna är små och kan vara svåra att uppskatta utan en direkt jämförelse med motsvarande 4-färgstryck. 

6-färgstryck rekommenderas i första hand för viktiga böcker, speciellt för finsmakare som anser att "endast det bästa är gott nog".