Skip to main content

Skildringar av hem och miljöer

Hemmet är vår borg. En fast punkt till vilken många händelser och minnen kopplas. Att sätta själva hemmet i centrum för en fotobok kan ge en kreativ frihet att berätta en historia på ett annorlunda sätt. Här är några böcker där hem, hus och miljö är bokens bärande tema.