Skip to main content

Books of love

Som någon sade, vissa känslor uttrycks bäst i en bok ... eller kommer säga .. för böcker är ju, om sanningen skall fram, ännu ett rätt nytt sätt att uttrycka personliga kärleksförklaringar. Men väldigt uttrycksfullt. Se och inspireras ... till egna gärningar