Skip to main content

Skriv om studentens lyckliga dar!

Skall man skriva en sång eller en bok? Ja, boken blir förstås mer bestående. Den ger dig mer utrymme att verkligen skildra en students uppväxt. Eller bara studenttiden. Här är några exempel på hur föräldrar högtidliggjort sin student med ett uppskattat och bestående minne.