Skip to main content

”.. för att barnbarnen i framtiden lättare skall minnas sin farmor och mormor.”

Kundens egna ord

Om boken: "Den här boken beskriver min hustru Carins liv från det hon föddes till hennes begravning. Den omfattar roliga minnen som resor, upplevelser, barn och barnbarn samt olika högtidsfiranden."

"Samtidigt beskriver den hennes svåra sjukdom och sjukhusvistelser. Boken gjordes bland annat för att barnbarnen i framtiden lättare skall minnas sin farmor och mormor. Boken delades också ut till närstående släkt och vänner."

Om Photohome: "Vi valde att göra boken i Photohome Designer eftersom vi hade använt programvaran tidigare och kände till den. Den är lättarbetad och ger många möjligheter."

Tips: "Även pappersfoton går att använda i en fotobok. En stor del av fotografierna fanns i våra fotoalbum varför vi har scannat in alla foton tagna före 1999."

Lennart Lundgren