Skip to main content

Mikronesiens övärld med båt

"Resan till Söderhavet" handlar om en knappt fyra månder lång resa som startar i Hong Kong och slutar i Manila på Filippinerna. Vi seglar under drygt tre månader runt i Mikronesiens övärld. På många av öarna lever man nästan helt traditionellt enligt gamla tiders seder och bruk. Vi får besöka en värld som många bara kan drömma om. Några av öarna får endast en handfull besök om året av gästande båtar. Boken har jag gjort för att ha ett fint minne kvar av resan. Men jag vill gärna att flera ska kunna ta del av den om det finns något intresse för det.  

Elisabet Lingö