Skip to main content

"Jag hjälper människor framställa sina memoarer"

Jag arbetar med att hjälpa människor att framställa sina memoarer, i första hand för att den närmsta kretsen, barn och barnbarn, ska få möjlighet att få ta del av berättelsen om sin familj och sitt ursprung. Arbetet omfattar många intervjutimmar som omvandlas till njutbar text, men bilder utgör också en stor del av de färdiga böckerna. I nästan alla hem ligger fotografier och skräpar i skokartonger eller kuvert utan några anteckningar om vilka människorna på bilderna är eller i vilket sammanhang de togs. En dag finns det inte längre någon som vet. Det känns oerhört värdefullt att kunna hjälpa till att bevara dessa minnen och föra berättelserna vidare till kommande generationer. Fler exempel på hur jag arbetar finns på www.minmemoar.se  

Tryckkvaliteten hos Photohome är mycket hög. Även bilder som inte ser mycket ut för världen i original går ofta att förbättra, förstora och blir väldigt fina i tryckt skick. Jag uppskattar också möjligheten att kunna visa böckerna virtuellt. Vissa frågor som jag har haft har lösts snabbt och enkelt via ett telefonsamtal.

Pia Hintze