Skip to main content

Beställningar på mina fotoobjekt

Mina beställningar

  • Order nr Köpare Datum Status Ordersumma Betald
  • PM1655001 Patrik Mark 2016-05-05 Produceras 1.500 kr Ja

Andras beställningar

  • Order nr Köpare Datum Status Ordersumma Betald Kundrelation Pålägg Provision
  • BK1659001 Bert Karlsson 2016-05-09 Beställd 2.500 kr   Ja Pro 1.000 kr
  • AM1635001 Anders Mark 2016-03-05 Produceras 1.500 kr Ja Premium 150 kr
  • JS1658001 Joel Söderberg 2016-05-08 Postad 1.500 kr Nej Värvad   150 kr

Utbetalningar

  • Order nr Mottagare Datum Metod Belopp
  • PM165C001 Patrik Mark 2016-05-13 Överföring Paypal -500 kr
  • PM16 55001 Patrik Mark 2016-05-05 Nyttjat tiillgodohavande -250 kr

Aktuellt tillgodohavande - 550 kr

(1.000 + 150 + 150 - 500 - 250)

Utbetalningar görs automatiskt sista januari, april, juli och oktober om det aktuella tillgodohavandet överstiger 300 Kr.