Skip to main content

Kund och loginuppgifter

Kunduppgifter
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företag 
 • Person- eller organisationsnummer (krävs för faktura)
 • Mobiltelefon
 • Alternativ Telefon
 • Adress rad 1
 • Adress rad 2
 • Postnummer
 • Postadress
 • Land

Uppdatera

-----------

Inloggningsuppgifter

 • E-postadress
 • Repetera e-postadress
 • Lösenord
 • Repetera lösenord

Uppdatera

------------

Mina sidor

 • Lösenord för gäster
 • Önskat namn för Mina sidor (enligt www.mitt.photohome.se/namn)
 • Uppdatera

Photohome Pro uppgifter 

 • Paypal konto
 • Bankgiro
 • Person- eller organisationsnummer
 • Önskat butiksnamn (enligt www.pro.photohome/butiksnamn och www.butiksnamn.proffsfotograf.se

Uppdatera

Starta nu (30 dagar gratis (endast kreditkortsbetalningar och överskott tillgodo), sen 99 kr/mån inkl fakturabetalningar och utbetalningar av överskott)