Skip to main content

Att fånga en personlighet

Porträtt är konsten att fånga det personliga. Fotoböcker ger dig extra stort utrymme, möjligheten att skildra en komplett person. Eller en grupp. Eller något annat du vill gestalta. Här är några exempel