Skip to main content

Tranströmer i bild

En bild, en dikt - en bildik. Bilder är till för att få oss människor att förstå det ord inte alltid kan beskriva. En bild säger mer än tusen ord, enligt talesättet. Detta är både rätt och fel, eftersom en bild har sitt alldeles eget språk. En bild väcker ofta minnen till liv, den är mer en förmedlare av känslor än den förklarar en situation. Att kombinera bild med text skapar ytterligare en dimension. Man ska inte se bilden som en illustration av texten, eller texten som något slags förklaring till bilden. Bild och text tillsammans kan vara både sats och motsats. Det finns inget facit. Det finns ingen tolkning som är mer sann än någon annan. Det finns egentligen ingenting mer än den känsla bild och text förmår förmedla till just dig.

Texterna är hämtade från Tomas Tranströmers haiku dikter i diktsamlingen "Den stora gåtan". Tomas Tranströmer har godkänt användning och uttryckt sitt klara gillande.  

Johan Bohman