Skip to main content

Bildtankar

Bildtankar är min sammanställning av bilder och tankar som per uppslag fungerar som en enhet, bild och text är sammanlänkade. Vissa bilder är tagna utifrån den text jag skrivit och vissa texter är skapade ur den bild jag tagit. Idén föddes under en semesterresa till Mallorca, efter att jag tagit en bild av en blå himmel och som i den stunden gav mig en känsla, en tanke om skörheten under vilken vår jord skyddas mot den oändliga rymden. Den process som följde och resulterade i Bildtankar är driven och påverkat utifrån händelser, företeelser och den komplexa relation vi har mot omvärlden. Kanske inte en fotobok i traditionell mening men den är min röst och min syn förmedlad i bild och text med en from förhoppning att den kan beröra.

Peter Vahlersvik