Skip to main content

Skriv om studentens lyckliga dar

En sång eller en bok? Ja, boken blir förstås mer bestående. Och ger mer utrymme att verkligen skildra en students uppväxt. Eller bara själva studenten. Det väljer du helt själv. Här är några exempel på hur föräldrar högtidliggjort sin student och skapat ett uppskattat och bestående minne.