Skip to main content

Bok 9 - Birds

Jag vill med min bok visa vilken fantastisk fågelvärld vi har. En, nära nog, oändlig variation i kroppsformer, näbbar, dräktmönster, färger och beteenden.Fågelskådningen och fotograferingen erbjuder storartade upplevelser och ger en härlig livskvalitet vilket mina bilder förhoppningsvis kan inspirera till.

Lars-Olof Johansson