Skip to main content

Bok 7 - Hållnäshalvön

Hållnäshalvön med naturreservat som Kapplasse och Ängskär är en pärla i norra Uppland. Boken ska återge den vackra naturen beroende på ljus-, väder- och årstidsväxlingar.

Rolf Pape