Skip to main content

Bok 10 - Fotoklubbens årsbok 2016

Fotoklubben Avtryckets årsbok är ett sätt för klubben att dokumentera klubbens verksamhet. Boken blir dels ett tidsdokument och dels ett sätt för klubben att presentera sig på.