Skip to main content

Umälvens delta i vintertid

I sin bok Delta Vinter undersöker konstnärerna Helena Wikström och Gerd Aurell friluftslivet längs nedre Umeälven. De är båda bosatta i Holmsund, en tätort belägen 1,5 mil söder om Umeå, där älven mynnar ut i Bottniska viken. Så gott som varje dag färdas de mellan Holmsund och Umeå, från ett samhälle till ett annat. Vägen framstår som en korridor kantad av svårgenomtränglig skog, tyst och öde. Men en dag bestämmer de sig för att svänga av från huvudleden och upptäcker ett område fullt av aktivitet.

Helena Wikström och Gerd Aurell inbjöds i januari 2011 att tillsammans utforma ett verk till sommarens utställning Spare Time på Bildmuseet i Umeå. I projektet Delta intervjuar konstnärerna fågelskådare, pimplare och skidåkare – människor som på sin fritid rör sig i älvområdet mellan Umeå och Holmsund. Under arbetets gång upptäcker de även ett landskap i snabb förvandling, både genom naturliga processer och genom att ny natur skapats av människan. I boken vill konstnärerna synliggöra ett föränderligt landskap men också visa på de drömmar som människor har om just detta landskap.

Delta = den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet, formad som en liksidig triangel. Delta = de låga, föränderliga landområden som bildas av avlagringar i vissa floder och älvar. Nilens delta har med sin karaktäristiska solfjäderform gett anledning till namnet. Delta = (intransitivt verb) medverka, närvara.  

Helena Wikström och Gerd Aurell