Skip to main content

Stödlinjer och magnetisering underlättar layout

Slå på stödlinjer så ser du ett rutnät i boken, med 5mm mellan linjerna. Stödlijer gör det enklare att planera marginaler och avstånd mellan bildrutor när du designar dina egna boksidor.

Slå på magnetisering-mot-stödlinjer så snäpper bild- och textrutor snyggt till närliggande stödlinjer när du skapar och flyttar rutor. På så vis kan du placera rutor i perfekt linje utan risk för avvikelser.

Kortkommandon:

Stödlinjer på/av - Ctrl+L på PC eller Cmd+L på mac.

Magnetisering mot stödlinjer på/av: Ctrl+K på PC eller Alt+Cmd+K på mac

Du kan förstås även gå via Visa menyn. Och under Arkiv/Inställningar/Visning kan du justera färg och avståndet mellan stödlinjerna om du vill det.