Skip to main content

Ramavtal för långsiktiga relationer

Vill du beställa mindre upplagor vid flera olika tillfällen. Kanske göra förändringar från tillfälle till nästa. Då kan vi erbjuda dig ett ramavtal som ger dig bättre pris än ordinarie prislistan. Lämpligt för exempelvis loggböcker kring regelbundna gruppresor, mäklarprospekt, eller referensdokument som uppdateras regelbundet och trycks i små upplagor flera gånger om året.  

Kontakta oss gärna här för att öppna en dialog.