Skip to main content

Din bok sparas av programmet som "filnamn.edz". Filnamnet anger du när du först börjar skapa boken. Filen kan öppnas på vilken dator som helst som har Photohome Designer installerat. Under ditt arbete med boken skapar programmet automatiskt även en säkerhetskopia som heter "filnamn.edz.bak". Vid behov - om originalfilen gått förlorad av något skäl - så kan du leta upp den filen, döpa om den till enbart "filnamn.edz" och öppna den i Photohome Designer så kommer det mesta av ditt arbeta vara räddat.