Skip to main content

Om bilden inte har full tryckupplösning, dvs <300 dpi, i den storlek du lagt in den så visar programmet en upplösningsvarning i form av en färgad prick. Gul prick kan du ignorera - resultatet blir bra ändå - men är pricken orange, eller speciellt röd, så bör du endera förminska bilden, eller förvänta dig att bilden ser lite oskarp (lågupplöst) ut i det slutliga trycket. 

Upplösningsvarningar

Bilderna kan se oskarpa ut i programmet. Syns det inga upplösningsvarningar är det inget att oroa sig för. Det speglar inte slutresultatet i tryck utan är en följd av att programmet använder lågupplösta bilder för skärmvisningen. Det kan du slå av under Inställningar i Arkivmenyn, men då blir programmet också något långsammare. Slår du av det syns förbättringen bara på bilder du lägger in efter det. 

Skall du göra en stor bok och/eller klämma in många bilder kan det vara bra att sampla ner bilderna du använder till motsvarande 300 dpi för den största storleken de skall täcka, typ en halvsida, sida eller ett uppslag. Innan du lägger in dem i boken. Det snabbar upp arbetet och minimerar risken för minnesbrist eller oläsbarhet pga av att filen blir för stor. Originalfilen (.edz) skall helst inte bli större än 2 GB och enskilda filer (jpg) skall helst inte vara över 20 MB i storlek. 

Se även nästa fråga om du vill veta exakt vilken upplösning din bild behöver för att fylla sidor och uppslag i respektive bokformat