Skip to main content

Ja. Välj "Lågupplöst PDF..." i arkivmenyn så sparas din bok som en pdf-fil på din dator. Den kan du skicka för kommentarer eller skriva ut exempelvis för att korrekturläsa text eller lägga i en bok för att få en känsla för storlek på typsnitt o.dyl. Kom ihåg att filen och bilderna är förstås lågupplösta, och därmed av sämre kvalitet än den slutliga boken kommer bli.