Skip to main content

Ja, alltid. Alla bild- och textrutor är upplåsta och kan omformas, flyttas eller raderas för att skapa precis vilken layout du vill. Markera en ruta och klicka på Esc-knappen tills du ser små fyrkanter på rutans hörn (går även bra att klicka på ikonen Ruta, och för bildrutor funkar även ett dubbelklick). Klicka-och-dra sen rutan till önskad plats, eller ta tag i en av de små fyrkanterna och forma om rutan till önskad storlek. Eller klicka på Delete för att ta bort rutan helt.