Skip to main content

Ja. Detta är är lite överkurs, men så här kan du spara och återanvända dina egna sidlayouter.

Skapa en bok med de sidlayouter du vill spara, eller utgå från en bok du redan gjort, det är kanske enklast. Töm alla rutor på bilder och text och gör sen följande:

  • Spara filen mha "Spara som..." med ett beskrivande namn, t.ex  "Egna mallar" eller "Bröllopsmallar" 
  • Hitta sen filen i Utforskaren och byt ut ".edz" till ".mdz" i filnamnet. Så har du omvandlat den till en mallfil.
  • Spara mall-filen någonstans på din hårddisk som du kommer ihåg (viktigt*) och gör sen följande. 

På PC

  • Lägg en kopia av .mdz-filen i mappen: C:/Användare/ditt_namn/.PhotohomeDesigner/models/pages

På Mac

  • Öppna Finder 
  • Tryck "Shift+Command+G " och skriv in "~/.PhotohomeDesigner/models" i rutan som kommer upp. Tryck enter.
  • Lägg en kopia av .mdz-filen i mappen:  ~/.PhotohomeDesigner/models/pages

Starta sen om Photohome Designer, så skall du finna att dina mallar dyker upp som en alternativ mallsamling i rullgardinsmenyn ovanför mallpanelen när du gör böcker i det aktuella bokformatet. 

*Viktigt:  Behåll originalet på säker plats som du kommer ihåg, för när vi uppdaterar mallarna (händer ibland) så raderas alla filer i models-mappen och ersätts med vårt nya standardset. Då måste du själv lägga dit din kopia igen.

Enklare alternativ:

Vill du bara återanvända en egen layout inom samma bok kan du alltid markera och kopiera alla rutor på en sida och klistra in på en annan sida. Se då bara till att sidan dit du kopierar rutorna är tom (använd enklast den tomma sidmallen som ligger först och sist bland sidmallarna för att ”tömma” en sida)