Skip to main content

Ja. Klicka på ikonen "Bindning" i Photohome Designer så ser du vad du valt, och vad du kan byta till. Välj en alternativ bindning, ange ett nytt filnamn, och svara sen ja eller nej på frågan om du även vill spara den ursprungliga varianten. Kom ihåg att göra om ditt omslag (dra in en ny omslagsmall och se över detaljerna) när du byter bindning så det blir korrekt gjort utifrån den nya bindningens omslagsmallar.