Skip to main content

Om du gör din bok i olika delar - låt säga du gör del 1 och brorsan gör del 2 - så måste del 2 ha lika många tomma sidor i början som del 1 har fyllda sidor. Var och en sparar sin del och brorsan skicka sen sin fil till dig. Nu öppnar du del 1 i Photohome Designer och väljer sen "Sammanfoga ..." i Arkivmenyn. Leta upp del 2 och klicka OK, så slås delarna samman till en komplett bok. Spara sen gärna den mha Arkiv och "Spara som ..." med ett nytt filnamn så är boken klar för slutredigering och att beställas.