Skip to main content

Upplösningskravet i antal pixlar kan räknas ut med formeln

"önskat tryckmått i cm" / 2,54 x "önskad upplösning i dpi".

Ett exempel: vill du att en bild skall fylla en enskild sida i formatet LA-L, som har sidor som är 27 cm breda, så krävs 27/2,54*300=3189 pixlar i bredden för att bilden skall tryckas med högsta kvalitet. För vi trycker i 300 dpi.

Här är en lathund som visar hur många pixlar det krävs för de olika bokformat vi erbjuder och de olika upplösningsnivår som Photohome Designer indikerar med sina upplösningsvarningar. Angivna pixelkrav gäller för utfallande bilder. Har du marginal så sänks kraven i motsvarande grad.

Kom ihåg att Gul eller ingen prick alls (Grön spalt i tabellen) ger fullgod kvalitet. Orange duger ofta bra. Men röd bör du undvíka, för då syns bristen på upplösning tydligt. 

Upplosningskrav i pixlar