Skip to main content

Alla sidjusteringar görs i sidöversikten nertill i programmet:

Flytta och ändra sidantal

  1. Ändra sidantal: Alla böcker startar med 32 sidor. För att öka eller minska sidantalet, klicka på ikonen ”Lägg till eller ta bort sidor".
  2. Flytta uppslag: Markera och dra det uppslag du vill flytta. Släpp uppslaget när du ser den gröna linjen på rätt ställe.
  3. Lägg till, ta bort eller byt plats på sidor: Högerklicka på valfritt uppslag och välj lämplig åtgärd

Då varje blad är två sidor kan din bok bara ha ett jämnt antal sidor. Alla böcker börjar med en udda högersida och slutar med en udda vänstersida. Resten däremellan är uppslag om två sidor.

Behöver du klämma in en enstaka sida någonstans, gör så här:

  1. Lägg till ett extra uppslag i slutet av boken om det behövs (enligt 3. ovan), så du har en tom sida på sista sidan i boken.
  2. Dra den sista tomma sidan dit i boken som du vill ha en ny sida inklämd (enligt 2. ovan). Så förskjuts efterliggande sidor alla ett steg åt höger.

FAQ addera enskild sidaFAQ addera enskild sida 2