Skip to main content

Skapa en textruta där du vill ha sidangivelsen på din sida, exempelvis centrerat i botten på en sida. Ställ dig i rutan som för att skriva, men klicka istället på "Redigera" i menyn, och välj "Sidnummer". Nu kommer sidnumret synas i textrutan. Markera gärna siffran och välj ett lämpligt typsnitt. (Sidnummer kan med fördel skrivas ganska smått, kanske 8 punkter). För att repetera detta räcker det att kopiera hela rutan du gjort och klistra in den på varje sida där du vill ha sidangivelse. Siffran kommer automatiskt spegla vilken sida den står på. Tänk på att inte själv skriv in själva sidnummersiffran, för då kan inte programmet hålla reda på och justera sidnumret om du du flyttar på sidor.