Skip to main content

I startguiden får du välja vilken bildmapp på din dator du vill arbeta med när du börjar din bok. Du kan sen när som helst klicka på ikonen "Byt bildmapp" ovanför bidpanelen till vänster i programmet, och välja en annan mapp med bilder att arbeta vidare med. Klicka på den gula bildmappen för att öppna utforskaren och klicka dig sen fram till din bildmapp på vanligt vis. Klicka på pilen till vänster om en mapp, eller dubbelklicka på en mapp för att komma vidare ner i mappstrukturen. När du hittat rätt bildmapp, klicka på OK så dyker alla bilder upp i panelen till vänster i Photohome Designer. Dra därefter in de bilder du vill använda till bildrutor eller tomma sidor för att lägga in dem i din bok.