Skip to main content

Så här beskär du en bild

  1. Markera en bild och klicka på ikonen "Förstora" i verktygslisten.
  2. Klicka Esc till bildläge*. Klicka-och-dra i bilden för att omplacera den inom bildrutan. 
  3. Klicka Esc till bildrutsläge*. Dra i någon av fyrkanterna i bildrutans hörn tills rutan får den form du önskar.
  4. Repetera valfri åtgärd ovan tills bilden blir exakt som du önskar. 

* Du växlar mellan "bildläge" (inga rutor syns på ramen, du styr nu bilden i rutan) och "bildrutsläge" (små rutor syns på hörnen, du styr nu själva bildrutan) genom att klicka på Esc eller dubbelklicka. Du kan även klicka på ikonerna "Bild" respektive "Bildruta" direkt för att uppnå samma resultat.