Skip to main content

".. till en av mina söner, vars liv aldrig fick slå ut i full blom"

Poesi där dikter är bildsatta. Jag tror att bilden ibland kan hjälpa den ovana poesiläsaren att ta till sig dikten. Boken är en hyllning till en av mina söner, vars liv aldrig fick slå ut i full blom. Det är också en bearbetning av sorgen efter en älskad son.

Stefan Örtenblad