Skip to main content

Promenad i New York

Promenad i New York - detta är min upplevelse av staden. Min förhoppning är att betraktaren blir mer nyfiken på New York och vill resa dit. 

Carina Bengtsson

Till omröstningssidan