Skip to main content

Fisketurer till fjäll och jokk

Fisketurer med kamrat och spö, till fjäll och jokk, är en minnes bok till min ständige följeslagare och gode vän Mikel Kallin på hans 50 årsdag. Boken är några av våra turer de senaste åtta åren på fjället. Våra resor började på allvar tillsammans 1993. Men allt är inte så väl dokumenterat, och bilder har försvunnit med åren, tyvärr.

Kenth Westlund