Skip to main content

6-färgstryck för finsmakare

Sen en tid erbjuder vi nu även 6-färgstryck som ett tillval och ytterligare putsning av vår redan lovordade 4-färgskvalitet. Väljer du detta så skall du inte förvänta dig någon dramatisk skillnad, men du kommer kunna konstatera följande 

Med 6 färger blir vår redan lovordade tryckkvalitet ytterligare något bättre. Syns på framför allt följande sätt:

Något större färgrymd. Påverkar inte merparten av färger, men kan öppna för vissa extremare färger.

Något mjukare toningar förbättra hudtoner, himlar o.dyl.

Reducerat raster. Nu syns inget raster vid nära granskning.